Tủ sấy sản phẩm sau mạ

Đăng bởi Hoàng Đình Chinh vào lúc 15/11/2019

Tủ sấy sản phẩm sau mạ là thiết bị không thể thiếu đối với bất kỳ công nghệ mạ. 

Tủ sấy hàng tại Hoàng Đạt

1. Vai trò của tủ sấy

Lớp xi mạ nếu để khô tự nhiên cần rất nhiều thời gian và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Vì vậy, sử dụng tủ sấy là lựa chọn hoàn hảo nhất hiện nay, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh chóng và chất lượng.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng với sản phẩm mạ niken hóa

3. Tham số công nghệ

- Nhiệt độ: 100~120 ℃

- Thời gian: 15~20 phút

4. Yêu cầu thao tác

Nhiệt độ và thời gian của thùng sấy phải điều chỉnh trong phạm vi yêu cầu, tránh nhiệt độ quá cao, thời gian quá dài dẫn đến sản phẩm bị biến màu

Lúc lấy sản phẩm cần phải đeo găng tay chịu nhiệt tránh bị bỏng.

5. Các hạng mục cần chú ý

- Lúc thao tác chú không bị bỏng

- Nhân viên thao tác cần đeo găng tay

 

 

Hotline: 0976 703 446