Phòng thí nghiệm

Đăng bởi Hoàng Đình Chinh vào lúc 15/11/2019

Vai trò của phòng thí nghiệm hóa học trong công ty mạ Hoàng Đạt 

1. Nghiên cứu sản phẩm mới theo mục tiêu của bộ phận, công ty; cải tiến trên nền sản phẩm truyền thống để tạo ra bộ mặt mới cho sản phẩm; tăng giá trị chất lượng sản phẩm, giảm giá thành; nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả tốt hơn và lâu dài;

2. Tư vấn cho bộ phận cung ứng vật tư về các yêu cầu nguyên liệu, phụ gia;Thực hiện quản lý, kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị trong phòng thí nghiệm; Vệ sinh khu vực làm việc; Vệ sinh thiết bị làm việc; vệ sinh các dụng cụ thí nghiệm;

3. Thiết lập các thông số chất lượng tại các công đoạn sản xuất làm cơ sở cho bộ phận QC kiểm soát;

4. Phối hợp với bộ phận QLCL, SX đưa ra các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm;

5. Quản lý, lưu trữ và cập nhật tài liệu hồ sơ tại phòng; xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Quản lý, lưu trữ và cập nhật tài liệu hồ sơ tại phòng; xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

6. Bảo quản dụng cụ hóa chất, sử dụng tiết kiệm tránh lãng phí lên kế hoạch yêu cầu hóɑ chất mới

7. Chịu trách nhiệm hoàn thành và báo cáo cho trưởng phòng về nội dung các công việc được giao;

8. Nghiên cứu sản phẩm mới theo mục tiêu của bộ phận, công ty; cải tiến trên nền sản phẩm truyền thống để tạo ra bộ mặt mới cho sản phẩm; tăng giá trị chất lượng sản phẩm, giảm giá thành; nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả tốt hơn và lâu dài;

9. Tư vấn cho bộ phận cung ứng vật tư về các yêu cầu nguyên liệu, phụ gia;

10. Thiết lập các thông số chất lượng tại các công đoạn sản xuất làm cơ sở cho bộ phận QC kiểm soát; Giám sát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình công nghệ. Phối hợp với bộ phận QLCL, SX đưa ra các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm;

 

Xem thêm: Máy X-Ray đo độ dày lớp mạ

Xem thêm: Máy test phun muối

Hotline: 0976 703 446