Máy đo tỉ trọng dung dịch

Đăng bởi Hoàng Thanh Nghị vào lúc 15/11/2019

Công việc: Phân tích nồng độ và tự động bổ xung hóa chất vào bể tráng kẽm.

 

Hotline: 0976 703 446